Umowa na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Dawidowiczach

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Poprawa jakości życia oraz podniesienie standardu usług kulturalnych mieszkańcom wsi Dawidowicze poprzez remont Świetlicy Wiejskiej.

Ilustracja do artykułu 150x100.jpg

W dniu 29 stycznia 2018 roku Gmina Zabłudów podpisała umowę o dofinansowanie na realizację operacji pn. "Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Planowane do realizacji prace swym zakresem obejmują wykonanie robót rozbiórkowych, docieplenie stropu, cokołu, ścian, przebudowę ganku wykonanie okładziny podestu ganku i schodów zewnętrznych oraz opaski.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 66 967,88 zł

 

W tym dofinansowanie: 42 611,00 zł

 

Planowany termin zakończenia projektu to 30.11.2018 r.

 

(M.P.)


Powrót na początek strony