Wsparcie na zakup wyposażenia i urządzeń dla jednostek OSP

Gmina Zabłudów dzięki otrzymanemu dofinansowaniu doposaży 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: Zabłudów, Ryboły, Rafałówka i Folwarki Wielkie.

Ilustracja do artykułu fundusz sprawiedliwości.png

Ministerstwo Sprawiedliwości, po przeprowadzeniu procedury naboru i oceny złożonych w ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Program I, Priorytet IIIB), w dniu 26.09.2018 r. ogłosiło listę jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z województwa podlaskiego, które otrzymają finansowe wsparcie na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dofinansowanie otrzyma również Gmina Zabłudów, która dzięki otrzymanemu dofinansowaniu doposaży 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (w miejscowościach Zabłudów, Ryboły, Rafałówka i Folwarki Wielkie).

W ramach projektu zakupione zostaną

  • latarki akumulatorowe,
  • przenośny zestaw akumulatorowy,
  • zestaw ratownictwa medycznego R1,
  • zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie,
  • zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,
  • parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków,
  • detektor napięcia oraz zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera.

Łączna wartość projektu to 25 400,00 zł, z czego 99% tj. 25 146,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Powrót na początek strony