Konsultacje dokumentów planistycznych.

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

 

Zaprasza do udziału w konsultacjach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w Gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacji i turystyki)

20 kwietnia do 29 czerwca 2018r.

 

Czego dotyczą konsultacje ?

 

Obszar wskazany do objęcia planem, położny jest przy drodze wojewódzkiej nr 685 Zabłudów – Hajnówka, za miejscowością Olszanka. Teren ten w zamierzeniu przewidziany będzie do obsługi komunikacji i turystyki,  docelowo budowa stacji benzynowej i budynków o funkcjach hotelarsko - turystycznych.

Prowadzone konsultacje dotyczą w szczególności określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów w oparciu o ustalenia planu, które w jak największym stopniu zabezpieczą wymagania ładu przestrzennego.

 

Cel konsultacji:

 • Poznanie wszystkich argumentów dotyczących przyszłego zagospodarowania terenu objętego uchwałą intencyjną oraz zapoznanie się z wymogami prawa wynikającymi z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zebranie opinii i pomysłów na przyjęcie jak najlepszych rozwiązań planistycznych

 

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zanim zostanie on opracowany i uchwalony.

 

Każdy może wziąć udział we wspólnym szukaniu odpowiedzi na pytania:

 • Co można stworzyć na terenie objętym opracowaniem, aby wpłynęło to na poprawę życia mieszkańców
 • Jakie zrealizować inwestycje, aby przyciągnąć i zatrzymać na dłużej turystów odwiedzających naszą gminę
 • Jak zadbać o przyrodę i środowisko

 

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej, za pomocą narzędzia Geoportal GIS Podlasia, w którym należy wybrac baner "Konsultacje społeczne", po czym na mapie wybrac obszar gminy Zabłudów. Aplikacja przeniesie Państwa  do informacji o konsultacjach planu miejscowego cz. m. Olszanka i Sieśki, w ramach której mozna zapoznac się z szczegółową mapą i zgłosic swoje uwagi na formualrzu. <link do aplikacji Geoportal GIS : http://geoportal.wrotapodlasia.pl/?temat=opcja6# >
 2. za pomocą darmowej aplikacji LuPe - do pobrania w Google Play lub za pomocą bezpośredniego linku ze strony internetowej gminy
 3. mailowo, planowanie@zabludow.pl
 4. w formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach:
 • 11-12 maja 2018r, godz. 11.30. w gimnazjum w Zabłudowie, w ramach warsztatów dla młodzieży Future City Game
 • 3 czerwca 2018r. godz. 12.30 w trakcie pikniku rodzinnego „My biegamy - biegaj z nami” w parku zabłudowskim,
 • 12 czerwca godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, warsztat z użyciem map

W przypadku udziału osób niepełnosprawnych w spotkaniach prosimy o wcześniejsze powiadomienie, w celu zorganizowania transportu.

 

 

 Bieżące informacje o konsultacjach dostępne są na stronie internetowej http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl  a także u koordynatora projektu tel. 85 7188100 w.40, e-mail planowanie@zabludow.pl

 

 

Pobierz aplikację LuPe na smartfona!

 

Otrzymasz bieżące informacje z urzędu, będziesz mógł wysłać powiadomienie.   

 

Aplikację pobierzesz:

ze sklepu Google Play lub korzystając z bezpośredniego linku na stronie internetowej gminy.


 

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót na początek strony