Formularz ankiety konsultacyjnej

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, że:

1)    Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest mailowo: iod@zabludow.pl

3)    Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzeniem konsultacji  dotyczących projektów uchwał w sprawie nadania statutu.

4)    Podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda.

5)    Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.

6)    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres  wskazany do przechowywania dokumentacji archiwalnej.

7)    Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8)    Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9)    Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Imieniny

pt, 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Powrót na początek strony