Wewnętrzne numery telefonów i adresy e mail

W celu kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu należy dzwonić pod numer: 857188100 ,857188122 lub 857188189, po czym tonowo wybrać numer wewnętrzny

Imię i nazwisko

Stanowisko

e mail

numer wewnętrzny

Adam Tomanek

Burmistrz

burmistrz@zabludow.pl

w. 22

Wiesław Dąbrowski

z-ca Burmistrza ,kierownik referatu Inwestycji, Urbanistyki i Gospodarki Gruntami

zastepca@zabludow.pl

w.25

REFEAT INWESTYCJI, URBANISTYKI I GOSPODARKI GRUNTAMI

Agnieszka Twardowska

warunki zabudowy

planowanie@zabludow.pl

  

w.40

Jerzy Grabowski

w.40

Elżbieta Kiertowicz

w.27

Elżbieta Zajączkowska

w.27

anita Wołyniec /zastępstwo/

w 27

Adam Andrejczuk

wycinka drzew, rolnictwo

a.andrejczuk@zabludow.pl

w.39

Bogusława Supruniuk

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

b.supruniuk@zabludow.pl

w. 39

Bogusława Chren

podziały, nadawanie numerów porządkowych

geodezja@zabludow.pl

w. 39

Ilona Zabrocka - Nikołajuk

inwestycje

i.nikolajuk@zabludow.pl

 

w 35

Małgorzata Piętka

fundusze unijne

m.pietka@zabludow.pl

w.35

Paulina Kot

Inwestycje, zamówienia publiczne

p.kot@zabludow.pl

w. 45

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ilona Zadykowicz

Zamówienia publiczne

i.zadykowicz@zabludow.pl

w. 45

REFERAT ORGANIZACYJNY

Monika Hankowska

kierownik referatu organizacyjnego, oświata, Sekretarz Gminy

sekretarz@zabludow.pl

w.34

Monika Sawicka

kadry, sprawy wyborów

Zastępstwo: sprawy oświaty

kadry@zabludow.pl

w.43

Dorota Ignaciuk

sekretariat

um@zabludow.pl

w.21

Joanna Jakoniuk

obsłga biura rady, str. internetowa, BIP, fundusz sołecki

Zastępstwo: sprawy organizacji pozarządowych

biuro@zabludow.pl

w.24

Anna Halicka

Archiwum, Promocja

Zastępstwo: sprawy oświaty

a.halicka@zabludow.pl

w.43

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Jolanta Iwaniuk

skarbnik gminy, kierownik referatu planowania i finsnów

skarbnik@zabludow.pl

w.36

Elżbieta Zieniewicz

wymiar podatkowy

podatki@zabludow.pl

 

 

 

w.32

Monika Sielwończuk

wymiar podatkowy

w.32

Justyna Józwowicz

księgowość podatkowa

w.30

Katarzyna Paradowicz

księgowość podatkowa

w.30

Grażyna Pilecka

księgowość budżetowa

ksiegowosc@zabludow.pl

 

w.23

Anita Jurska

księgowość budżetowa

 

 

w.23

Magdalena Kotowska

księgowość budżetowa

 

 

w.23

Joanna Sandomierska

księgowość budżetowa

 

 

w.23

Małgorzata Zieniewicz

księgowanie wpłat i egzekucja należności - woda…

m.zieniewicz@zabludow.pl

w.41

 

Bożena Lulewicz

vat, sprzedaż- woda, ścieki, dzierżawy

b.lulewicz@zabludow.pl

w.41

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Mariola Cywoniuk

Kierownik Centrum Usług Wspólnych - główny księgowy

m.cywoniuk@zabludow.pl

w.38

Agnieszka Wiertelak księgowość szkół a.wiertelak@zabludow.pl

 

w.38

Joanna Iwaniuk księgowość szkół ja.iwaniuk@zabludow.pl

w. 38

Grażyna Wiszniewska księgowość szkół

w.38

URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Justyna Ostaszewska

Kierownik USC i Spraw Obywatelskich

Zarządzanie kryzysowe

usc@zabludow.pl

w.31

Alina Wasiluk,

ewidencja ludności, działalność gospodarcza, koncesje na sprzedaż alkoholu

ewidencja@zabludow.pl

 

w.28

Małgorzata Nosorowska

Ewidencja ludności - dowody osobiste

w.28,

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

gospodarka@zabludow.pl

Lech Krzyminski

Kierownik

l.krzyminski@zabludow.pl

w.37

Katarzyna Prus

zastępstwo: Anna Sulima

 

Decyzje środowiskowe, administrowanie budynkami, energia

a.sulima@zabludow.pl

w.33

 

Tomasz Korol

bieżące utrzymanie dróg

t.korol@zabludow.pl

w. 33

Agnieszka Ciborowska 

gospodarka odpadami

a.ciborowska@zabludow.pl

w.29

Barbara Jakubowska

zastępstwo: Małgorzata Leonik

gospodarka odpadami

m.leonik@zabludow.pl

w.29

Łukasz Sajewski

Wodociągi, kanalizacja

l.sajewski@zabludow.pl

w.37

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Piotr Torbicz

Kierownik MOPS, przewodniczący GKRPA

85 672 36 40

85 672 36 41

85 672 36 42

85 672 36 43

85 672 36 44

 

e-mail: biuro@mops-zabludow.pl

 

Beata Katarzyna Baniel

Główny księgowy MOPS

Katarzyna Trzeszczkowska

 

 

Program 500+

dodatek energetyczny, mieszkaniowy, usłgi opiekuńcze

stypendia szkolne Karta Dużj Rodziny i Fundusz alimentacyjny

Iwona Kuklińska

zasiłek opiekuńczy i pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne

Barbara Ostaszewska

pracownik socjalny, sekretarz GKRPA,

Danuta Matysewicz

pracownik socjalny

Ewa Żukowska

pracownik socjalny, członek GKRPA

Jadwiga Leończuk

pracownik socjalny, członek GKRPA

MIEJSKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W ZABŁUDOWIE

85 718 84 43

 

 

Imieniny

pt, 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Piotra, Aldony
Powrót na początek strony